Home

 

 

Gestalt at work Gestaltpsykoterapi KBT Schematerapi

Konsult inom företagshälsovård - Arbetsliv och Hälsa

Petrini & co AB

Badhusgatan 2, Västerås

 

Gestaltpsykoterapi är till för dig som villl lära dig mer om dig själv.
 Du får möjlighet att lära dig att vara mer i nuet,
 även kallad mindfullness, ett effektivt hjälpmedel mot stress och utmattning.
Terapi är en möjlighet och utmaning att hitta din egen väg,
 lära känna dig själv, reflektera över och bearbeta händelser i ditt liv
.

 

Individuellt samtalsstöd hjälper till att sortera, fokusera och komma vidare. Psykoterapi är en inre process som skapas över tid.

 

Arbetsliv och Hälsa med fokus på att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (AFS 2015:4) utifrån vetenskaplig evidens, praktiska problemlösningar och hälsofrämjande arbete. Lång erfarenhet av företagshälsovård.

 

Rehabiliterande stödsamtal är till för arbetsgivare som vill ge sina medarbetare ett effektivt stöd i en rehabiliteringsprocess. Dessa samtal bygger på en handlingsplan och samarbete mellan individ, arbetsgivare, FK och medicinskt ansvarig läkare under en viss tid.

 

Förändringar, kriser, konflikter och sorg är en del av livet.

Plötsligt händer något som känns svårt och ogreppbart. Oavsett om det är jobbrelaterat eller privat så påverkar det vår möjlighet 
att fungera helt och fullt oavsett var vi befinner oss, på jobbet eller hemma. Samtal, enskilt eller i grupp, privat eller i arbetsgruppen kan ge det stöd som behövs för att hitta lösningar på problemet.

 

Psykosociala kartläggningar, handlingsplaner och analyser av risk/friskfaktorer som stöd till arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer i arbetsmiljöfrågor. Debriefing vid större eller mindre olyckor eller akuta händelser på arbetsplatsen.

Copyright © All Rights Reserved